دبستان فخری دقیق فکر، کتابخانه کودک محور دارد و فعالیت‌ها در کتابخانه انجام می‌شود.

فعالیت‌های انجام شده:

ذوق وشوق بچه‌ها با دیدن تخم گل‌ها کتاب من گلدان خالی

اجرای نمایش داستان چه و چه و چه یک بچه

کتاب آبی کوچولو تصویرخوانی شد

 

مربی: شاکره دهواری

محل اجرا:  دبستان فخری دقیق فکر، منطقه آسپیچ، سراوان

بیشتر بخوانید: