آماده سازی کتابخانه ثلاث و دیوار زیبای این کتابخانه در شهرستان پاوه، ثلاث باباجانی