کتابخانه صدرالواعظین در خوانسار را به یاد دارید؟ همان کتابخانه‌ای که بالاترین استانداردهای یک کتابخانه کودک را دارد؟!

اینجا فیلم مربوط به همان کتابخانه ا‌ست.

چند دقیقه قبل از گرفتن این فیلم، مربی برای بچه‌ها کتاب «مواظبت از مامان‌بزرگ شیطون» را بلندخوانی کرد و بچه‌ها هم ار تجربه‌های شیرین خود مامان‌بزرگ‌هایشان حرف زدند.
مرحله بعد، بچه‌ها عروسک‌های انگشتی ساده‌ای را با مقوا ساختند و نمایش این کتاب را اجرا کردند.

فیلم را با صدای بلند گوش بدید و به بیان شیرین بچه‌ها توجه کنید.