برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنیدپس از یک سال اجرای برنامه ی «با من بخوان» در معلم کلایه برای بیش از ۲۳۰ کودک در این منطقه (زادگاه یحیی مافی) به یاد ایشان کتابخانه کودک محور «با من بخوان» تاسیس شد.