بلندخوانی و اهمیت کتاب‌های غیر داستانی

محل اجرا: کتابخانه حامی ژیوار، مهاباد، آذربایجان غربی