بلندخوانی کتاب من و یک گلدان خالی و آموزش باغبانی به کودکان با هدف یادگیری صبر و شکیبایی و ایجاد شور و نشاط در آن‌ها.
کتابدار شهره کوشکی
مکان برگزاری: *روستای بهرامی، کتابخانه کودک محور با من بخوان
*روستای بهرامی در استان لرستان، و از توابغ شهرستان خرم آباد است.