فعالیت قبل از بلندخوانی:

از بچه‌ها پرسیدم می‌دانید هر چی که خداوند آفریده یک فایده‌ایی دارد که بعضی از آن‌ها را ما هنوز نفهمید‌ه‌ایم.

یکی از بچه‌ها گفت: بله مثلاً کرم خاک را زیرورو می‌کند و آن را برای کشاورزی آماده می‌کند. دیگری گفت: روباه خرگوش را می‌خورد که تعدادشان زیاد نشود.

فعالیت حین بلندخوانی:

وقتی کتاب را معرفی کردیم بچه‌ها گفتند: شاخ‌هایش مفید است. گفتم: ببینیم چه اتفاقی توی قصه افتاده است.

با هیجان تمام قصه را دنبال می‌کردند و با خراب کاری گوزن کلی می‌خندیدند و خاطره خراب کاری خودشان یا افراد دیگر را تعریف می‌کردند.

در آخر از بچه‌ها پرسیدم فایده چی بود؟ که گفتند: دوست داشتنی بود و کارهای بامزه موقع رانندگی می‌کرد که یکی از بچه‌ها گفت گواهی نامه ندارد پلیس زندانیش می‌کند، فهمیدم در آخر که عمویش بدون گواهی نامه تصادف کرده و برایش مشکل پیش آمده است.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

کتاب را به امانت دادم. امانت گرفتن کتاب را خیلی دوست دارند، البته بچه‌هایی که کلاس نمی‌آیند هم کتاب می‌برند با خوش‌حالی و ذوق می‌ایند دم در خانه که کتاب بدم. با خمیر هم آزادانه طرح درست کردند و اعداد یک تا ده را هم کار کردیم.

مربی: فریبا دهمرده

محل اجرا: زابل

بیشتر بخوانید: