بلندخوانی کتاب گیاهان، محمودآباد، فروردین 97
مراحل: با توجه به این‌که دانش‌آموزان در درس علوم به انواع ریشه و برگ رسیده بودند.
ما کتاب گیاهان را انتخاب کردیم و با هماهنگی مدرسه و معلم سر کلاس حاضر شده و کتاب را بلندخوانی کردیم و در رابطه با انواع ریشه و برگ‌ها که از چند قسمت تشکیل‌شده است و تفاوت آن‌ها در چیست؟ باهم بحث و گفت‌وگو کردیم.
کودکان نیز در جدول تعداد برگ‌ها و نوع هرگیاه را با استفاده از کار برگ‌های چاپی که از قبل آماده شده بودند در جدول گذاشتند و یادداشت‌هایشان را باهم مقایسه کردند.

بلندخوانی کتاب گیاهان، محمودآباد، فروردین 97
چون کار خیلی زیاد بود در یک جلسه تمام نشد در جلسه‌ی بعدی مربیان انواع برگ درختان و گل‌ها نمونه‌ای را با خود به کلاس بردند و کودکان آن‌ها را باهم تطبیق دادند و تفاوت‌ها و شباهت‌های آن را به‌طور عملی مشاهده کردند و به بحث نشستند و از این کار خیلی لذت بردند.
مربیان خانم‌ها: نعمتی، راشدی
محل اجرا: مدرسه دخترانه عرفانی (زینبیه)

بلندخوانی کتاب گیاهان، محمودآباد، فروردین 97

بیشتر بخوانید: