فعالیت قبل از بلندخوانی:

صحبت کردن در مورد تغییرات و درک بچه‌ها در مورد مفهوم تغییرات.

نمونه‌هایی از تغییرات را بیان کردند، از قبیل تغییر وسایل، خانه، انسان (مراحل رشد) و…نکته جالب این بود که بیشتر بچه‌ها تغییرات را دوست نداشتند.

فعالیت حین بلندخوانی:

کتاب یک اتفاق تازه را برای بچه‎ها بلندخوانی کردیم و در حین خواندن به پرسش و پاسخ پرداختیم.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

به حل فعالیت‌های دستنامه پرداختیم و بارها و بارها به تماشای تصاویر کتاب پرداختند و هر بار نکته جدیدی رو کشف می‌کردند و کلی لذت می‌بردند.

درآخرهم نقاشی‌های ونسان ونگوگ را در کتابخانه نصب کردیم و در مورد زندگی‌نامه این نقاش هلندی تحقیق و گفت‌وگو کردیم. نکته جالب بچه‌ها متوجه یکی از تخته‌های کتابخانه شدند که یکی از آثار این نقاش بر روی آن چاپ‌شده است.

مربی: شکوفه امیریان

محل اجرا: کتابخانه با من بخوان سرپل ذهاب