کتاب چه و چه و چه، یک بچه! نوشته‌ی: محمدهادی محمدی را برای بچه‎ها بلندخوانی کردیم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی بچه‌ها به نقاشی صحنه‌هایی از کتاب که بیشتر دوست داشتند و یادشان بود پرداختند.

مربی: خانم آرام

بیشتر بخوانید: