امروز، کتاب «یک چیز دیگر» را برای بچه‌­ها در کتابخانه بلندخوانی کردیم. در حالی که کتاب را بلندخوانی می‌کردیم، بچه‌­ها از این­که شخصیت اصلی داستان تنها مانده بود، ناراحت بودند و واکنش آن­‌ها بسیار جالب بود. پس از بلندخوانی، پرسش و پاسخ کوتاهی با بچه‌­ها انجام دادیم و سپس، از آن‌­ها خواستیم یک موجود عجیب بسازند و خود نامی بر او بگذارند. این فعالیت را با این عنوان که اگر دوستی شبیه ما نبود، باز هم می­‌توانیم با او دوست بمانیم، انجام دادیم که برای بچه‌­ها بسیار لذت‌­بخش بود.

بلندخوانی و فعالیت پس از بلندخوانی کتاب «یک چیز دیگر» -خانه مهد کوشا

مربی: ندا