مراحل کار: نشستن در قسمت سواد آواورزی و بلندخوانی داستانک

هدف: آشنا شدن با وسایل نقلیه

فعالیت: درست کردن کاردستی ماشین با استفاده از رول دستمال کاغذی و در بطری نوشابه و چسب تفنگی

واکنش: کودکان وقتی تصویر کامیون را دیدند شروع به گفتگو در مورد چرخ‌های آن کردند. مصطفی گفت: خاله چرا چرخ‌های عقب این کامیون دو تا است، من یک کامیون دیدم چرخ جلو دو تا بود چرخ عقب چهارتا بود.
عرفان گفت: من یک ماشین را دیدم که ده تا چرخ داشت ( البته ده را با انگشتانش نشان داد) زینب گفت: خاله ما ماشینمان را فروختیم ( وقتی این را گفت چهره خیلی ناراحتی داشت) خاله گفتن عیب ندارد شاید بابات می‌خواهد یک ماشین مدل بالا بخرد. گفت: نه خاله بابام تا سره کار نرود نمی‌توانیم ماشین بخرد.

مربی: اسدنژاد