کتاب آبی کوچولو و زرد کوچولو را برای ۳۳ نفر از دانش‌آموزان بلندخوانی کردم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی بچه‌ها نمایش کتاب را اجرا کردند.

مربی: پودینه

محل اجرا: دبستان ذوالفقار، شهرستان نیمروز

بیشتر بخوانید: