آخرین جمعه از اولین ماه گرم تابستان به اسفندقه رفتم اسفندقه در۴۵ کیلومتری جیرفت واقع‌شده در گرمای طاقت‌فرسای جیرفت اسفندقه آب و هوایی خنک دارد. ساعت۶ بعدازظهر با تعدادی از کودکان کتاب‌خوانی را شروع کردم.
کتاب آدم کوچک و خواب‌های بزرگ را با ۸ نفر از کودکان گروه سنی الف و ب خواندیم.
بعد از بلندخوانی بچه‌ها نمایش کتاب را اجرا کردند. بچه‌ها از خواب‌هایی که دیدند صحبت کردند و می‌گفتند دوست داریم ‌اندازه پدرمان بزرگ شویم پدرشان را بزرگ‌ترین فرد زندگی‌شان می‌دانستند. وقتی کودکی که نقش بهمن را بازی می‌کرد می‌گفتند چوپان پس گوسفندهایت کجا هستند می‌گفتند بهمن مثل پدر ما است چون پدر ما چوپان است و کفش‌ها و کلاهش مثل بابابزرگ بهمن است.

مربی: مژده پلاشی

محل اجرا: اسفندقه روستای آبشور، جیرفت

بیشتر بخوانید: