آموزش واك س

واكنش دانش‌آموزان: كشيدن ميوه‌ي گيلاس و بحث در مورد كاشت و برداشت آن، همچنین رنگ آميزي كلمات كتاب فارسي‌آموز نخودي١

فعاليت: انجام فعاليت دست‌ورزي (رنگ آميزي اعداد و پيدا كردن اعدادي كه سه دارند براي يادگيري واك س)

مربي: زهره حسيني

محل اجرا: تهران، شوش، مدرسه‌ي آل احمد

بیشتر بخوانید: