آموزش واک س

واکنش دانش‌آموزان: کشیدن میوه‌ی گیلاس و بحث در مورد کاشت و برداشت آن، همچنین رنگ آمیزی کلمات کتاب فارسی‌آموز نخودی١

فعالیت: انجام فعالیت دست‌ورزی (رنگ آمیزی اعداد و پیدا کردن اعدادی که سه دارند برای یادگیری واک س)

مربی: زهره حسینی

محل اجرا: تهران، شوش، مدرسه‌ی آل احمد

بیشتر بخوانید: