کودکان بازمانده از تحصیل

چند ماه از آمدن بچه‌ها به کلاس درس می‌گذرد و آن‌ها دیگر دانش‌آموزان واقعی مدرسه هستند.

می‌توانند با واک‌هایی ک خواندند کلمه بسازند و جمله‌های ساده بگویند.

داستان‌های نخودی را دنبال می‌کنند و به دنبال واک جدید هستند.

آموزش هر واک با داستان‌هایی از نخودی آغاز می‌شود و شعر مربوط به واک را یاد می‌گیرند، سپس به سراغ کتاب کار فارسی نخودی  می‌روند تا خود را مورد ارزیابی قرار دهند و از اینکه می‌توانند تمرینات کتاب کار نخودی را به‌راحتی کامل کنند و جمله‎های کوچک را روان‌خوانی کنند، لذت می‌برند و به خودشان افتخار می‌کنند که می‌توانند بخوانند و بنویسند…آموزش واک‌ها بر اساس ترتیب کتاب فارسی آموزش نخودی است.

بچه‌ها نخودی را دوست و همراه و همکلاسی خود می‌دانند. داستان‌هایی که می‌آموزند خلاصه گویی می‌کنند و بعضی‌ها را به‌صورت نمایش اجرا می‌کنند.

برای آموزش ریاضی از کتاب لولوپی +یک استفاده می‌شود.

لولوپی فکر و ذهن کوچکشان را با خود مشغول کرده و داستان‌ها را با دقت دنبال می‌کنند و منتظر هستند که بدانند چه ماجراهایی قرار است برای لولوپی و دوستانش رخ دهد. بالاخره بفهمند ک لولوپی چ شکلی است و به چه زبانی صحبت می‌کند. شکل و زبان لولوپی برایشان آن‌قدر جالب و شگفت‌انگیز بوده که با تقلید از لولوپی سعی دارند مانند او حرف بزنند.

جالب‌تر اینکه مطالب و مفاهیم ریاضی را خیلی زودتر از فارسی یاد می‌گیرند.

تاکنون توانستند جمع و تفریق اعداد یک‌رقمی یاد بگیرند و مفهوم و علامت بیشتری و کمتری و مساوی -_یکی و ده‌تایی اعداد را آموزش دیدند. الگوها را کامل می‌کنند و بهتر است بگویم در درس ریاضی د‌انش‌آموز ضعیف نداریم.

قطعاً در هر کلاسی دانش‌آموزان بااستعدادهای متفاوت، خوب و متوسط و ضعیف وجود دارد. بچه‌ها گروه‌بندی‌شده‌اند و در گروهشان هم در کارهای عملی و هم در خواندن و نوشتن همکاری دارند..

امید است که دانش‌آموزان ضعیف هم با تلاش و پشتکار این سال را با موفقیت بگذرانند و بتوانند به کلاس بالاتر بروند.

مربی: خانم سلیمانی نژاد

محل اجرا: روستای جهادآباد، سراوان

بیشتر بخوانید: