برگزاری کلاس‌های فارسی آموز نخودی برای کودکان باز مانده از تحصیل

تابستان سفیران با من بخوان عشایر زاهدان در کلاس‌ها همراه معلم‌های مدرسه در شیرآباد زاهدان هم به بچه‌ها و هم به معلم‌ها آموزش می‌دهند. این برنامه تا آخر مرداد ماه است و آقایان شه بخش و ریگی زاده یک روز در میان به کلاس‌ها می‌روند تا بچه‌ها و معلم‌ها با شیوه تدریس آشنا گردند.

تدریس واک آ همراه با نمایش از فارسی آموز نخودی

مربیان: شه‌بخش و ریگی‌زاده

محل اجرا: شیرآباد، زاهدان، سیستان و بلوچستان

بیشتر بخوانید: