با نشان دادن تصویر الاغ از بچه‌ها خواستم که در مورد این حیوان، غذایش و محل زندگی‌اش صحبت  کنند. بعد از بچه‌ها صدای اول الاغ را پرسیدم و همه جواب دادند.

شعر الاغ را موزون برای بچه‌ها خواندم و آن‌ها تکرار کردند. داستان اردک و الاغ و کاکا کلاغه را بلندخوانی کردم.

بعد از دانش‌آموزان خواستم که دوباره داستان را می‌خوانم هر جا واک (ا) را در کلمات شنیدند دست بزنند تا دقتشان بالا برود و یکی از بچه‌ها دوباره آنچه از داستان را فهمیده بود برای هم‌کلاسیانش بیان کرد.

بابیان چیستان‌های مربوط به این واک دقت و هوش بچه‌ها نیز سنجیده شد.

مربی: ثریا جمال زهی

محل اجرا: مدرسه هفت‌تیر، ایرانشهر، سیستان و بلوچستان

بیشتر بخوانید: