آموزش واک خ خواندن شعر و داستان و رانش‌گاه غذا دادن به خرگوش و نوازش خرگوش و بازی با عروسک خرگوش به این صورت که بچه‌ها چشم‌هایشان را می‌بستند و یکی از دانش‌آموزان عروسک خرگوش را به سمت بچه‌ها می‌انداخت و عروسک به هر بچه‌ای که می‌خورد او کلمه خرگوش را می‌نوشت ولی بچه‌ها خرگوش واقعی را بیشتر دوست داشتند.

مربی: شهرکی مسرور

محل اجرا:  دبستان مرحوم غلامعلی، شهر زهک

      بیشتر بخوانید: