آموزش واک خ همراه با فلش کارت  بلندخوانی داستان خرگوش کوچولوی خوشحال و برای فعالیت بعد از بلندخوانی اجرای نمایش و خواندن کتاب الفباورزی کاکاکلاغه و کتاب واژه‌نامه.

مربی: خانم رمرودی

محل اجرا: پایه اول دبستان فیضیه، هامون، سیستان و بلوچستان

بیشتر بخوانید: