آموزش واک ف با شعر، برای فعالیت بعد از بلندخوانی دانش‌آموزان به نمایش، درست کردن فرفره و خوردن پف فیل مشغول شدند.

مربی: خانم امیریان

محل اجرا: شهدای وحدت

بیشتر بخوانید: