تدریس واک ق همراه با فلش کارت و نقاشی کلمات کلیدی و کتاب الفباورزی و اجرای پانتومیم کلمات واک ق توسط دانش‌آموزان از کتاب واژه چیستان

محل اجرا: مدرسه دخترانه فیضیه، هامون، سیستان و بلوچستان

بیشتر بخوانید: