الفبا ورزی واک م

ابتدا از روی کتاب الفباورزی  شعر کاکاکلاغه را خواندیم و بچه‌ها به فکر فرو رفتند که چه چیزهایی با م شروع می‌شود و چیستان واحد کار را انجام دادیم.

مجدداً پانتومیم کلماتی که با واک م شروع می‌شود را انجام دادیم و در انتها کاردستی ماشین توسط بچه‌ها ساخته شد و یک روز شاد و هیجانی برای بچه‌ها بود و استقبال زیادی از این واحد کارکردند.

مربی: الهه سیری، زهرا عرب بقرایی

محل اجرا: دبستان شهید دانش، روستای قشلاق حاجی‌آباد، پاکدشت

بیشتر بخوانید: