ابتدا ماکت پ را به بچه‌ها نشان دادم و برای آموزش وارد حیاط شدیم. بعد از آماده سازی فضا برای بلندخوانی شعر واک پ را تمرین کردیم و شروع به بلندخوانی کردم.

در حین بلندخوانی روی کلماتی که واک پ داشتند بیشتر تاکید می‌کردم که بچه‌ها متوجه تلفظ واک بشوند.

بعد از بلندخوانی با بچه‌ها از طریق کاغذ رنگی واک پ را تمرین کردیم و واک پ را باحالت نمایشی با خود واک‌ها ترکیب کردیم و کاردستی پروانه را نیز درست کردیم.

مربی: اعظم سیری

محل اجرا: پیش‌دبستانی علامه مجلسی، حاجی‌آباد، پاکدشت

بیشتر بخوانید: