آموزش واک پ و بلندخوانی با کاکاکلاغه با ۱۱نفر از دانش‌آموزان

مربی: خانم محمد قاسمی

محل اجرا: دبستان فلسطین الری، زهک

بیشتر بخوانید: