این هم صبحانه امروز بچه‌ها داخل کلاس که میل کردن و بسیار لذت بردند به مناسبت واک پ نون و پنیر خوردند.

جالب این بود که با چه صفا و صمیمیتی بچه صبحانه می‌خوردند و کسانی که نون و پنیر نداشتند باهم صبحانه‌هایشان را تقسیم کردند و باهم میل کردند خیلی صحنه جالبی بود.

مربی: خانم امیریان

محل اجرا: مدرسه شهدای وحدت، زهک

بیشتر بخوانید: