بلندخوانی کتاب آنجا که وحشی‌ها هستند

در ابتدا با همکاری مربی و بچه‌ها چیدمان کلاس را عوض کردیم و همه آماده برای بلندخوانی کتاب امروز شدند.

لحظه اول کتاب را نشان بچه‌ها دادم همه باهم زدند زیر خنده، وقتی از بچه‌ها پرسیدم به چه چیز می‌خندید؟ نکته جالبی گفتند: اینکه وحشی‌ها ترسناک نیستند بلکه خنده‌دارند.

لحظه اول کتاب را نشان بچه‌ها دادم همه باهم زدند زیر خنده، وقتی از بچه‌ها پرسیدم به چه چیز می‌خندید؟ نکته جالبی گفتند: اینکه وحشی‌ها ترسناک نیستند بلکه خنده‌دارند.

حین بلندخوانی هرکدام از بچه‎ها اصرار داشت که او مکس است و به سرزمین وحشی‌ها رفته و مدام با دیدن تصاویر وحشی‌ها می‌خندیدند و در موردشان بحث می‌کردند.

در پایان از بچه‌ها خواستم نوبتی پایین بیایند و برای بقیه بلندخوانی کنند.

دلیل این کار  این بود که بچه‌ها بتوانند در جمع با صدای رسا برای بقیه هم‌صحبت کنند و مابقی یاد بگیرند در حین صحبت کردن طرف مقابل ساکت باشند، این بار چهارم است و به‌جرئت می‌توانم بگویم بهترشدن بچه‌ها در این مورد را کاملاً می‌شود حس کرد.

مربی: شکوفه امیریان

محل اجرا: مکان پیش‌دبستانی شاهد نوبت پسرانه، سرپل ذهاب

بیشتر بخوانید: