آواورزی داستانک ششم

فعالیت قبل از بلندخوانی:

بچه‌ها با آهنگ قصه‌خوانی کلاس را برای آواورزی آماده کردند. امروز سراغ داستانک ششم رفتیم و شروع به خواندن داستان کردیم.

فعالیت حین بلندخوانی:

درباره‌ی تفاوت زبان انسان‌ها و جانوران بحث و گفت‌وگو کردیم. علت این‌که چرا بچه‌ی انسان  دیرتر از بچه‌ی حیوان زبان‌باز می‌کند را از بچه‌ها پرسیدم، که با توجه به توضیحاتی که در کتاب بود، جواب دادند که بچه‌ی انسان باید همه‌ی حروف الفبا را یاد بگیرند تا بتوانند صحبت کنند. بچه‌هایی که خواهر و برادر کوچک داشتند گفتند:  بچه کوچک‌ها قبل از این‌که زبان‌باز کنند با گریه کردن خواسته‌ی خودشان را بیان می‌کنند و ابتدا با کلمات کوتاه شروع به حرف زدن می‌کنند و بعد از چند مدت می‌توانند کامل صحبت کنند. گفتیم همه‌ی جانوران مانند انسان‌ها زبان‌دارند.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

از بچه‌ها سؤال کردم هرکسی بخواهد زبان آدم‌ها را یاد بگیرد باید از کجا شروع کند؟ در پاسخ گفتند از الفبا شروع کند. چه کسانی دنبال توپ می‌دوند؟ بچه‌گربه‌ها و پسرک.  شلوار پسرک چه رنگی است؟ سبز. چه کسی در قفس زندانی است؟ پرنده. چند بچه‌گربه در تصویر می‌بینند؟ دو تا. بعد از پرسش‌ها و پاسخ‌ها سراغ فعالیت داستانک رفتیم که به آوای مختلف وسایل داخل خانه و بیرون از خانه اشاره داشت. با مچاله کردن روزنامه به آوای آن گوش دادند و با قاشق و چنگال هم این فعالیت را انجام دادند. سپس شعر مربوط به داستانک خوانده شد که بچه‌ها خیلی باذوق و شوق آن را تکرار کردند. در پایان با کاغذهای مچاله شده بازی ( برای هماهنگی دست و چشم) انجام شد.

مربی: فاطمه نوروزی

محل اجرا: موسسه توانمندسازی مهروماه، فرحزاد

بیشتر بخوانید: