• بلندخوانی داستانک چهارم از «مجموعه آواورزی با سی‌بی‌لک» در نوبت صبح:

امروز، خانم جوزی، داستانک چهارم از مجموعه «آواورزی با سی‌بی‌لک» را بلندخوانی کردند.

پیش از بلندخوانی، پرسش‌هایی مطرح کردند از جمله اینکه بچه‌ها به نظر شما، امروز، سی‌بی‌لک پیش چه کسی می‌رود؟ کودکان، با دیدن خانم مرغه، پاسخ صحیح را دادند و آوای آن را اجرا کردند.

کودکانی که در خانه خود و یا اقوام‌شان پرنده داشتند، درباره‌ی اینکه چه نوع پرنده‌ای دارند صحبت کردند. حتی درباره‌ی پرنده‌های سخن‌گو نیز گفت‌و‌گو کردیم.

در ادامه، کاردستی مرغ را درست کردیم. نخست، دایره‌های رنگی برش زدیم. ابتدا، بچه‌ها گفتند این که مرغ نیست! اما پس از چسباندن بخش‌های مختلف آن، یک مرغ رنگی زیبا درست شد که از دیدن آن  بسیار لذت بردند.

  • بلندخوانی داستانک چهارم از «مجموعه آواورزی با سی‌بی‌لک» در نوبت عصر:

در نوبت عصر، یکی از دایره‌های رنگی پارچه‌ای را روی زمین پهن کردیم و برای بلندخوانی روی آن نشستیم. نشست را با گمانه‌زنی از روی جلد کتاب آغاز کردیم. کتاب آواورزی از مجموعه آواورزی با سی‌بی‌لک کتاب منتخب برای بلندخوانی بود.

این نشست، به صورت بلندخوانی گفت‌و‌گویی انجام گرفت و بچه‌ها هرکدام از تجربیات خود درباره‌ی نگه‌داری پرنده‌ها و حتی آواهای‌شان گفتند. یاسمین، با مشاهده تصویر مرغ روی کتاب گفت: این مادر است زیرا جوجه‌هایش کنارش هستند.

در فعالیت پس از بلندخوانی، تهیه عروسک دستکشی سی‌بی‌لک را به کودکان را آموزش دادیم. با توجه به داستانی که خواندیم و با عروسک‌هایی که ساختیم، نمایش کوتاهی اجرا کردیم که کودکان از اینکه این نمایش را خودشان اجرا کردند، لذت بردند.

در پایان، با استفاده از یک توپ و پارچه‌ی رنگی که داشتیم بازی ساده‌ای انجام دادیم. در این بازی باید با پارچه دایره‌ای شکل توپ را به حرکت درمی‌آورند بدون آن که توپ به زمین بیفتد.

  • آواورزی با گروه دیگری از کودکان:

با گروه دیگری از بچه‌ها، دور تا دور مدل کره‌ی زمینی که آورده بودیم نشستیم. درباره‌ی کشور ایران و اینکه جای آن روی این کره‌ی جغرافیایی کجاست گفت‌و‌گو کردیم. یاسمین، درباره‌ی کشور خود، یعنی افغانستان توضیح داد. او، به ما گفت که در آنجا، امکانات بسیار محدود است و آب، غذا، برق و گاز نیست.

بلندخوانی را با تصویرخوانی آغاز کردیم. تعدادی از بچه‌ها، آواورزی را آقاورزی تلفظ می‌کردند که با تکرار و تمرین، تلفظ اشتباه را تصحیح کردیم. پس از بلندخوانی نیز، به تمرین آواهای موجود در داستان پرداختیم. در فعالیت پس از بلندخوانی، قورباغه و انواع ماهی در برکه انداختیم و از کودکان خواستیم تا با قلابی که دارند آن‌ها را صید کنند.

مربی: خانم‌ها، منیژه نصیری ، فریده جوزی، ستاره آزادبخت و آقای علی قلی مهربان

محل اجرا: آوای ماندگار