کتاب دارودسته خرگوشهای جهنمی که داستانی جذاب از خرگوش کوچولوی بازیگوش است که طی نامه‌ای  سعی می‌کند به والدینش بفهماند که خیلی چیزها بدتر از یک کارنامه با نمرات پایین وجود دارد، را برای دانش‌آموزان بلندخوانی کردم.

علاوه بر بلندخوانی کتاب نمایش داستان برای فعالیت بعد از بلندخوانی اجرا شد.

مربی: پاشایی

محل اجرا: مجتمع آموزشی المهدی، خراسان رضوی

بیشتر بخوانید: