بلندخوانی کتاب استلا پری جنگل و خرس کتاب در برف و اهدای کارت کتابخانه و گرفتن اعضای برای کتابخانه

مربی: سحر فرزان

محل اجرا: کتابخانه خانه مادر، جیرفت، کرمان

بیشتر بخوانید: