در تیرماه ۱۳۹۸ مراسم گشایش سه کتابخانه‌ی آموزشگاهی در منطقه‌ی جیرفت برگزار شد تا دانش‌آموزان و آموزگاران، تابستان گرم جیرفت را با سفر به دنیای داستان‌ها دلپذیر کنند.

گزارش روند راه‌اندازی این کتابخانه‌ها را در کتابک بخوانید:
https://ketabak.org/ap4yz