تصمیم بر این گرفتیم که بلندخوانی و نمایش عروسکی کتاب افسانه درخت خرما و بزی نوشته‌ی محمدهادی محمدی را اجرا کنیم.

نکته جالب این بود که بچه‌ها از قبل از بزرگان شنیده‌ بودند که درخت نخل خیلی به‌دردبخور و مفید است و همه‌چیزش استفاده می‌شود بعد از مناظره بز فهمیدند که داستان فرق کرد.

البته اولش این بزک چموش این‌قدر با درخت نخل درگیری داشت که مجبور شدیم از نخل جدایش کنیم و بدهیم دست یکی از بچه‌ها که نگهش دارد؛ و در آخر که دختر راوی داشت از تعریف‌ها و تمجیدهای نخل می‌گفت رفت سمت راوی او را زد.

گروه همکار: اعضای کتابخانه رسول اکرم دوربنی، بشرا خدنگ -شریفه خدنگ – رویا گورانی -مبینا گورانی

مربی: علی پاکروان

محل اجرا: نخلستان نزدیک به کتابخانه روستا، روستای دوربنی، شهرستان قشم، استان هرمزگان

بیشتر بخوانید: