امروز در بخش ۵ بستری داشتند که بلندخوانی را با ۳ نفر از آن‌ها شروع کردیم کتاب المر بلندخوانی شد. گروه سنی  بچه‌ها ۱۰ ساله ۴ ساله و۹ ساله بچه‌ها بود. دیدگاه‌های آنان درباره المر و رفتنش و تفاوتش با دیگران را بیان کردند و گفتند من هم جای المر بودم می‌رفتم!
به علت بی‌حوصلگی کودکان و علاقه بیشتر به بازی‌های منچ و مارپله دنباله گفت‌وگوها به جلسه بعدی موکول گردید.

مربی: فرح ربیعی

محل اجرا: بیمارستان بهرامی بخش خون، تهران

 بیشتر بخوانید: