روپوش المر در کتابخانه‌مان آویزان هست و مثل طعمه صیاد بچه‌ها در دامش گیر می‌کنند. اول کنجکاوی آن‌ها را می‌برد سمت لباس بعد عکس روی لباس و بعد می‌پرسند این مال چیست؟ بعد کتاب به آن‌ها معرفی می‌شود خیلی روش جالبی است.

مربی: علی پاکروان

محل اجرا: روستای دوربنی، شهرستان قشم، استان هرمزگان

 بیشتر بخوانید: