فعالیت قبل از بلندخوانی:

ابتدا با بچه‌ها راجع به انتظار و اینکه تا حالا منتظر چیزی بودند یا نه صحبت کردیم، چون  کتاب به انتظار هم اشاره داشت که شقایق  گفت:  یک روز با دوستم قرار داشتیم تو مدرسه و منتظر دوستم بودم  ولی نیامد. گفتند: منتظر شروع مدرسه‌ایم و هرکدام یک‌چیز را اسم بردند.

فعالیت حین بلندخوانی:

بعد تصویرخوانی صفحه را انجام دادیم و کتاب را خواندم و در کتاب در مورد فصل‌ها، رنگین‌کمان و سورتمه و قندیل اشاره‌شده بود که ماهم راجع به آن‌ها صحبت کردیم. رنگ‌های رنگین‌کمان و اینکه چه زمانی رنگین‌کمان تشکیل می‌شود که مریم به‌خوبی توضیح داد که قندیل چیست و چه زمانی تشکیل می‌شود.

در مورد سورتمه و اینکه در چه فصلی می‌شود سورتمه‌سواری کرد هم شقایق به‌خوبی توضیح داد.

در اواسط بلندخوانی از بچه‌ها کمک گرفتیم تا چند خط از کتاب را بخوانند.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

در کتاب عروسک‌ها هم می‌خوابیدند آن صفحه را با بچه‌ها نگاه کردیم و گفتیم که به چه شکلی خوابیدند و شبیه یک خط راست خوابیده‌اند و بعد از بچه‌ها خواستیم که گروه تشکیل دهند و روی زمین  به‌صورت خوابیده یک‌شکل بسازند که خیلی دوست داشتند این فعالیت را و ایده‌های جالبی برای درست کردن آوردن که حتی مریم  برای شکل‌هایش طراحی کرد تا بداند از چند نفر باید استفاده کند.

بعد بادبادک ساختیم چون در داستان هم یکی از عروسک‌ها بادبادک داشت و مخصوص این فصل بود و بچه‌ها گروه تشکیل دادند و هر گروه یک بادبادک ساخت.

مربی: زهرا کارگر

محل اجرا: مرکز توانمندسازی زنان دایان، محله قلعه مرغی

بیشتر بخوانید: