چند وقت است که بنده متوجه شدم، بچه‌های روستای براهویی از توابع شهرستان زابل بخش مرکزی بنجار دنبال شکار پرندگان هستند، خیلی از این بابت ناراحت بودم تا اینکه روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۲/۲۵همراه بچه‌های خودم کتاب چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟ را برداشتم و برای بلندخوانی به‌طرف این روستا راه افتادم. نزدیک روستا گروهی از بچه‌ها را دیدم که مشغول شکار پرندگان هستند. رفتم طرف بچه‌ها و از آن‌ها پرسیدم چه‌کار می‌کنید. گفتند داریم پرنده شکار می‌کنیم.

کمی با آن‌ها در مورد پرندگان صحبت کردم و بعد به آن‌ها گفتم دوست دارید برای شما داستان بخوانم، بچه‌ها خیلی شگفت‌زده شدند و گفتند: بله، همه را جمع کردم، اول کتاب را معرفی کردم و بعد شروع کردم به بلندخوانی.

در زمان بلندخوانی از بچه‌ها پرسیدم چرا بال پرنده شکست؟ گفتند: به ساختمان برخورد کرده. از بچه‌ها پرسیدم پرندگان را دوست دارید؟ چه‌کارهایی باید انجام دهیم تا پرندگان در امنیت باشند؟ بعضی‌ها گفتند: نباید شکارشان کنیم. پرسیدم: آیا شکار پرندگان کار خوبی است؟ همه گفتند: خیر و خیلی بچه‌ها از این بابت که برایشان کتاب خواندم خوشحال شدند.

در پایان وسیله‌ای که با آن پرندگان را شکار می‌کردند توی آب انداختند و قول دادند که هیچ پرنده‌ای را شکار نکنند.

مربی: احمد سارانی

محل اجرا: هیرمند، زابل، سیستان و بلوچستان

بیشتر بخوانید: