به مناسبت جشن سی سالگی المر، برگه‌هایی طراحی کردیم تا بچه‌ها تصویر المر را رنگ‌آمیزی کنند. همچنین، در بخش بالای این برگه‌ها جمله‌ی من هم مانند المر متفاوتم نوشتیم و قرار بر این شد تا بچه‌ها این جمله را با نظر خود کامل کنند و دلیل تفاوت خود را بنویسند. در پایان، به حیاط مدرسه رفتیم و بچه‌ها خود را درون تصویر بزرگی از المر روی زمین کشیده بود جای گرفتند و به جشن و بازی پرداختند.

مربی: خانم خوش آهنگ

محل اجرا: خراسان رضوی، مشهد، مجتمع آموزشی المهدی