جشن المر، در یکی از کلاس‌های دبستان مهرآذین کرمانشاه برگزار شد. بچه‌ها با ذوق و شوق فراوان، خود را برای جشن المر آماده می‌کردند. مدیر و معاون مدرسه، به ما این قول را دادند که سال آینده این جشن را برای تمام کلاس‌های مدرسه اجرا خواهند کرد.

محل برگزاری: دبستان مهرآذین، کرمانشاه

مربی: مریم کهریزی