بزرگداشت روز آتش‌نشانی
جهت آشنایی نوآموزان باکار آتش‌نشان، وسایل و تجهیزات آتش‌نشانی و روش‌های اطفاء حریق و خاموش کردن آتش و آموزش شماره آتش‌نشانی، در حیاط مهد آتش روشن کردیم و با اجرای نمایش آموزش دادیم.

مربی: خانم کلکلی

محل اجرا: مرکز نسیم مهر، روستای جلال‌آباد، جیرفت

بیشتر بخوانید: