امروز، تصمیم گرفتیم کتاب «آپولین راننده می‌شود» را بلندخوانی کنیم. کودکان، با دیدن جعبه ماشینی که دخترک داستان درست کرده بود، به یاد صندلی‌های مهد افتادند که برای آن‌ها هم صندلی است و هم ماشین. هم یک سنگر است، هم یک موتور. سپس، درباره‌ی وسایل نقلیه مانند اتوبوس و قطار گفت‌و‌گو کردیم. در ادامه، شعر چراغ راهنمایی را قبلا یاد گرفته بودیم، یک‌صدا خواندیم. در پایان، بچه‌ها، در پیوند با بلندخوانی کتاب مذکور، نقاشی کردند.

مربی: طاهره علی‌قلی مهربان