خواندن داستانک کتاب الفباورزی برای بچه‌ها و تشخیص واک ب در داستان با توجه رنگ قرمز بچه‌ها خیلی با اشتیاق داستان را گوش می‌دادند حتی خودشان قسمت‌هایی به داستان را با تخیلات خودشان اضافه کردند.

بعد خواندن داستانک از بین کارت‌ها واک ب را پیدا کردند و شعر پشت کارت خوانده شد بعد اسم‌های میوه‌ها و اشیایی که اطراف بودند و واک ب داشتند را گفتند.

در پایان کلاس بچه‌ها از من خواستند تمام کتاب الفباورزی را به آن‌ها یکجا درس بدهم و محکم دست‌های من را گرفته بودند که ادامه بدهم.

محل اجرا: دبستان شهدای وحدت کلاس پیش‌دبستانی، روستای عطا محمد، شهرستان زهک

بیشتر بخوانید: