امروز برای المر جشن تولد۳۰سالگی گرفتیم تعدادی از کودکان هم دعوت بودند. جشن تولد در باغی که ارثیه بابابزرگم بود برگزار شد. ماجرای تولد از این قرار بود که المر تعدادی از شخصیت‌های حیوانات کتاب‌های برنامه با من بخوان را برای تولدش دعوت کرد بعد از جشن برای یادگاری به هرکدام از تکه‌ای از رنگ‌های بدنش داد و میهمان‌ها هم‌دست‌هایشان را رنگ کردند و بدن المر را کشیدند تا برای روز جهانی المر و۳۰سالگی‌اش یادگار بماند.

مربیان: مژده پلاشی و فرشته پلاشی

مکان: روستای هوکرد، جیرفت، کرمان

 بیشتر بخوانید: