امروز ۲۳ نفر از دانش‌آموزان پیش دبستانی مدرسه شهدا به کتابخانه آمدند.

طبق هماهنگی که از قبل شده بود من و خانم معصومی ساعت ۹ منتظر بچه‌ها بودیم که حدود ساعت ۹:۲۰ دقیقه به کتابخانه آمدند و چهره بچه‌ها دیدنی بود بسیار متعجب بودند و از دیدن کتابخانه بسیار ذوق زده شده بودند.

فعالیت قبل از بلندخوانی:

به آن‌ها اجازه دادیم اول خوب کتابخانه را ببینند و بعد آن‌ها را به اتاق مادر و نوزاد راهنمایی کردیم پس از خوش‌آمدگویی به آن‌ها وقتی از آن‌ها پرسیدم که از کتابخانه خوشتان آمده یا نه یکی از بچه‌ها گفت من قبلا یه کتابخانه می‌رفتم که زشت‌تر از اینجا بود. ( منظورش این بود اینجا خیلی قشنگه بعد از آن‌ها پرسیدم فکر می‌کنید اینجا اتاق چیست؟ و توجه آن‌ها را به تصاویر روی دیوار جلب کردم و پس از آن دو نمونه کتاب پارچه‌ای را به بچه‌ها نشان دادم و به قسمت‌های بعدی رفتیم. بخش‌های مختلف را خوب دیدند.

فعالیت حین بلندخوانی:

بعد در قسمت بلندخوانی نشستند و ما در ابتدا می‌خواستیم کتاب المر را برای آن‌ها بخوانیم که گفتند ما المر را از معلم‌هایی که در طرح با من بخوان داخل مدرسه هستند گرفته‌ایم و خوانده‌ایم و ما تصمیم گرفتیم کتاب را برای بار دوم برایشان بخوانیم، بچه‌ها در حین بلندخوانی بسیار هیجان زده بودند‌.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

پس بلندخوانی بچه‌ها گروه بندی شدند و اجزای صورت ماسک فیل به هر گروه داده شد. آن‌ها ماسک را ساختند و پس از آن نمایشی از جشن المر اجرا کردند.

محل اجرا: کتابخانه صدرالواعظین، خوانسار

بیشتر بخوانید: