در خونه شخصی برای بچه‌ها بلندخوانی کردم اول کتاب المر را توضیح دادم البته خود بچه‌ها کامل توضیح می‌دادند و بعد دوباره المر را خواندم بعد از معرفی و اینکه فرق المر با بقیه چیست، شروع به خواندن کردم در حین خواندن بچه‌ها پیش‌بینی می‌کردن و با ذوق و شوق دنبال می‌کردند که خلاصه المر کدام است.

هر صفحه حدس خودشان را در مورد المر می‌گفتند و بعد که اشتباه بود بلند می‌خندیدند و با صدای بلند المر خواندند و در آخر ماسک المر را با همکاری هم درست کردند و بازی کردند خیلی به همه خوش گذشت مادرها هم همکاری می‌کردند و بچه کوچولوها با خمیر المر درست کردند.

مربی: فریبا دهمرده

محل اجرا: ‌منزل مسکونی در شهرک، زابل، سیستان

 بیشتر بخوانید: