از جیرفت  به سمت قشم راه افتادیم روز ۱۲ فروردین ساحل زیبای قشم به کودکانی برخوردم که بی‌هدف ماسه بازی می‌کردند خواستم کتاب برایشان بخوانم ولی با یک کار عملی شروع کردیم گفتم بچه‌ها بیایید با ماسه‌ها فیل درست کنیم هرکدام یک فیل بااینکه سخت بود و آب ماسه‌ها را با خود می‌برد بالاخره شکلی شبیه فیل درست کردیم. با کاغذهای رنگی آن‌ها را رنگی کردیم همه به‌جز المر. گفتم حالا بنشینید تا داستان این فیل‌های رنگی را برایتان بخوانم آخر کتاب بچه‌ها فهمیدند که ما همه باهم روز جهانی المر را جشن گرفته‌ایم و المر را درست کرده‌ایم.

مربی: مژده پلاشی

محل اجرا: قشم

 بیشتر بخوانید: