کتاب المر را برای دانش‌آموزان پایه‌ی دوم بلندخوانی کردم و آن‌ها خیلی با اشتیاق و ذوق گوش می‌دادند و به تصاویر نگاه می‌کردند و تعدادی هم به همه‌ی سؤالاتم پاسخ درست می‌دادند. جالب این است که یکی از آن‌ها پرسید: فیل چند پا دارد!

با همکاری هم تصاویر رنگی را بریده و روی فیل‌ها چسباندیم و بعد باهم کتابخانه را تمیز کردیم. این داستان علاوه بر مطالب آموزنده‌ای که داشت همکاری باهم در تهیه کاردستی و نظافت کتابخانه و رعایت نظم و ترتیب در مسیر رفت‌وبرگشت را هم شامل می‌شد.

مربی: زمان پور

محل اجرا: مدرسه نیایش، نسیم شهر

 بیشتر بخوانید: