کتاب المر را برای بچه‎ها بلندخوانی کردیم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی از آن‌ها خواسته شد گروهی با وسایلی که در اختیارشان گذاشته بودیم المر خود را بسازند.

مربی: انه گل نازى دوجى

محل اجرا: استان گلستان شهرستان کلاله روستاى مالاى شيخ غراوى، كتابخانه روزبهان

 بیشتر بخوانید: