کتابی که برای بلندخوانی انتخاب کردیم «المر» بود. این بلندخوانی را با هدف شناخت و آموزش تفاوت‌ها انجام دادیم. در فعالیت پس از بلندخوانی، درباره‌ی ماهیت ضرب المثل « خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو» که موضوع کتاب منتخب بود گفت‌و‌گو کردیم. سپس، کودکان به ساخت کاردستی المر مشغول شدند.

مربی: ندا کعبی، فاطمه تراب منصوری، خدیجه نیسی و فرحان حمدی

محل اجرا: گوریه، شهرستان شوشتر، استان خوزستان