ابتدا کتاب المر را برای بچه‌ها بلندخوانی کردیم و سپس با کمک بطری مایع و الیاف و رنگ غذای خوراکی برای بچه‌ها المر ساختم.

مربی: رقیه دلفیه

محل اجرا: شهر گوریه، استان خوزستان

 بیشتر بخوانید: